Với một sản phẩm mang nặng về thiết kế, một cấu hình khá và một mức giá trong tầm 6 triệu đồng. Rõ ràng, Honor 20 Lite là một thiết bị hướng đến giới trẻ, và với bộ 3 camera chính cùng với Camera self

Send Newsletter 1000x Cheaper via Amazon SES

Last 25 hits by Traffic Boost Community

Visited AtLocation
Aug 7, 2019, 9:57:54 PM United States, Virginia, Ashburn