Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một phần mềm đơn giản nhất. Phần mềm này nhằm mục đích chat trong mạng cục bộ với nhau sử dụng Socket. Có nhiều loại ngôn ngữ hỗ trợ Socket nhưng mình sẽ hướng dẫn những thứ cơ bản để các bạn có thể tự tạo phần mềm cho riêng mình, ở đây để minh họa cụ thể hơn thì mình sẽ dùng ngôn ngữ Java.

From $100 to $11,496 in 1 Month, 100% Automated, NO Experience Need..

Last 25 hits by Traffic Boost Community

Visited AtLocation
Apr 3, 2020, 3:28:35 PM France, Hauts-de-France, Roubaix
Apr 3, 2020, 3:19:38 AM United States, Washington, Tukwila
Apr 2, 2020, 5:09:57 PM
Mar 30, 2020, 11:51:33 PM
Mar 30, 2020, 11:24:00 PM Vietnam, Hanoi
Mar 30, 2020, 10:55:36 PM Russia, St.-Petersburg, St Petersburg
Mar 30, 2020, 10:13:35 PM United States, California, Los Angeles
Mar 30, 2020, 9:57:30 PM
Mar 30, 2020, 9:18:40 PM Germany, Saxony, Falkenstein
Mar 30, 2020, 8:55:25 PM
Mar 30, 2020, 8:32:07 PM
Mar 30, 2020, 7:19:04 PM
Mar 30, 2020, 7:11:40 PM
Mar 30, 2020, 7:04:40 PM
Mar 30, 2020, 7:01:04 PM United States, Virginia, Newport News
Mar 30, 2020, 7:00:13 PM United States, New Jersey, Clifton
Mar 30, 2020, 7:00:11 PM