Tại phiên họp bất thường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc sử dụng 30.000 tỉ đồng kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 để hỗ trợ người lao động đang tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp.

pCloud Free 10GB & just $3.99/month

Last 25 hits by Traffic Boost Community

Visited AtLocation
Sep 24, 2021 9:57:56 PM
Sep 24, 2021 9:06:20 PM Vietnam, Hanoi
Sep 24, 2021 9:04:12 PM Vietnam, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City