“Khi biết kết quả xét nghiệm ADN 2 đứa cháu có liên quan gã “lang băm“, cả gia đình, dòng họ bàng hoàng sốc nặng. Bố mẹ tôi sốc nặng và ngất phải đưa đến trạm y tế truyền nước“, một người thân trong gia đình đau xót nói.

Traffic Boost Website Banners

Last 25 hits by Traffic Boost Community

Visited AtLocation
Sep 26, 2021 10:08:02 AM Singapore
Sep 24, 2021 10:11:11 PM
Sep 24, 2021 9:56:52 PM
Sep 24, 2021 9:26:30 PM
Sep 24, 2021 9:26:25 PM
Sep 24, 2021 9:26:15 PM Vietnam, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City