Thành Nam Hoà Bình là nhóm Giáo viên thành lập tại Hoà Bình, với mục đích chia sẻ thông tin về lĩnh vực giáo dục: Như chế độ chính sách, văn bản chỉ đạo của nhà nước, của tỉnh; Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc dạy và học của giáo viên, học sinh; Lĩnh vực nghiên cứu từ cơ bản đến chuyển sâu trong Công nghệ thông tin (Tin học cơ bản, lập trình); giáo án, tài, tài liệu giảng dạy, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Liên hệ với chúng tôi: thanhnamhb.com

Traffic Boost Website Banners

Last 25 hits by Traffic Boost Community

Visited AtLocation
No results found.